BlipMobile 1.1.0.0

Nowa wersja Blip Mobile do pobrania tutaj. Aktualna wersja 1.1.0.0 posiada dodatkowo obsługę przycisków przewijania w panelach. Tweet

Read More Here! 2

BlipMobile 1.0.0.0

Podczas używania Blip-a bardzo mi brakowało aplikacji na Windows Mobile. Dlatego postanowiłem ją sam napisać. Aplikacja wykorzystuje moje API BlipNet. Program pozwala na dostęp do bliposfery, najnowszych zdjęć, kokpitu (wymaga zalogowania) oraz pozwala wrzucać własne statusy wraz ze zdjęciem z telefonu oraz aparatu. Aplikacja pozwala na zmianę czasów odświeżania poszczególnych paneli oraz w przypadku zdjęć na ustalenie pobieranej ilości. Program wymaga .NET-a w wersji 3.5, pisany był pod ekrany QVGA (320×240 / 240×320). Wspiera także ekran dotykowy w przewijaniu poszczególnych […]

Read More Here! 0

Półprzezroczyste grafiki .NET Compact Framework

W jednym z poprzednich artykułów opisywałem sposób wyrysowywania grafik z użyciem ColorKey aby uzyskać efekt przezroczystości. W tym artykule chciałbym poruszyć temat grafik o stałym ustalonym przez nas kanale alfa. Aby uzyskać efekt półprzezroczystości wykorzystamy funkcję AlphaBlend z biblioteki coredll.dll. Po szczegóły na temat tej metody zapraszam na http://www.pinvoke.net ponieważ ja w tym artykule ograniczę się tylko do części wspieranej przez .NET CF: [DllImport(“coredll.dll”)] private extern static int AlphaBlend(IntPtr hdcDest, int xDest, int yDest, int cxDest, int cyDest, IntPtr hdcSrc, […]

Read More Here! 7

Designery kontrolek w .NET Compact Framework

Ktokolwiek tworzył edytory kontrolek w Windows Forms, wie że jest to droga przez mękę. Jednak to co go czeka w Compact Framework można tylko nazwać drogą przez piekło 😉 O ile w standardowych Form-sach designer może być zawarty w bibliotece kontrolki w CF jest to niewykonalne. Wynika to z błahej przyczyny – braku implementacji edytorów w bibliotekach CF. A więc jak to zrobić? Tworzenie edytora dla określonej kontrolki musimy zacząć od stworzenia Windows Class Library: Kolejnym krokiem jest dodanie referencji […]

Read More Here! 0

Atrybuty designerów w kontrolkach .NET Compact Framework

Każdy kto kiedykolwiek stworzył choćby jedną kontrolkę w Compact Framework zauważył, że ilość atrybutów właściwości / klas jest bardzo ograniczona. Praktycznie .NET CF implementuje tylko następujące atrybuty: – DefaultValueAttribute (tylko w wersji jedno parametrowej gdzie można podać wartość) – DesignTimeVisibleAttribute – EditorBrowsableAttribute Brak ten wynika z faktu, iż .NET Compact Framework nie wspiera automatycznie Visual Studio designerów. Aby zapewnić sobie pełen wachlarz atrybutów trzeba do projektu dodać plik design-time atrybutów: Dodany plik ma następującą zawartość: <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-16″?> <Classes xmlns=”http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2004/03/SmartDevices/XMTA.xsd”> […]

Read More Here! 2

BlipNet 0.2.1.0

Kolejna odsłona BlipNet-a. Poprawki względem poprzedniej wersji: – implementacja uploadu obazków (Avatar, Background, Update, Status, itp) – poprawka na tworzenie subskrypcji – implementacja delegatora statusu upload-u Aktualna wersja jest wersją stabilną, po testach praktycznych około 70% funkcjonalności. Tweet

Read More Here! 0

BlipNet 0.2.0.1

Kolejna odsłona BlipNet-a. Poprawki względem poprzedniej wersji: – poprawiona “autoryzacja” w przypadku gdy nie podano loginu i hasła – usunięty Image z typów graficznych – usunięty Helpers.cs do ściągania plików – dodanie UriConverter-a na typy Uri Tweet

Read More Here! 0

Przezroczyste grafiki w .NET Compact Framework

Compact Framework nie wspiera rysowania przezroczystych grafik. Wszelkie rysowanie grafiki PNG lub GIF (z przezroczystością) zakończy się efektem jak poniżej: Grafika ToolBar-a wyrysowała się z zielonym tłem, ponieważ ten kolor był ustawiony jako kolor przezroczysty. Kod użyty do rysowania: // Grafika z resources Image img = Properties.Resources.Buttons; // Rysowanie graphics.DrawImage(img, 0, 0); Możemy jednak w prosty sposób wskazać Graphics-owi kolor, który ma zostać pominięty podczas rysowania, aby uzyskać efekt jak poniżej: Grafika tym razem wyrysowała się poprawnie, pomijając kolor przezroczystości. […]

Read More Here! 5

BlipNet 0.2.0.0

Dziś udało mi się w końcu uruchomić BlipNet-a. Dla niezorientowanych jest to biblioteka dostępowa do API Blip-a. Aktualna wersja to wczesna alfa, ale powoli testuje jej funkcjonalność w innym projekcie na Windows Mobile 6 SDK. Zdecydowałem się na “toporne” metody HttpWebRequest ze wzlędu na brak nowych rozwiązań a’la WCF w wersji Json w CF. Przykłady użycia: // Bliposfera BlipNet.Message[] messages = new BlipNet.BlipService().GetBliposphere(); // Kokpit BlipNet.Message[] messages = new BlipNet.BlipService(“login”, “hasło”).GetDashboard(); Tweet

Read More Here! 0

Lepszy MeasureString w .NET Compact Framework

Jeżeli starałeś się zbudować dynamiczne GUI w .NET Compact Framework, prawdopodobnie zauważyłeś niedostatek metody MeasureString z parametrem SizeF. W .NET CF, Graphics ma tylko jedną metodę mierzenia napisów: /// /// Measures the specified string when drawn with the specified Font. /// public SizeF MeasureString(string text, Font font); Dla długiego napisu w którym nie ma znaków łamania powyższa metoda zwraca kosmicznie długi rozmiar. Jeżeli pisałeś wcześniej w wersji desktopowej to pewnie zauważyłeś, że jest wersja tej metody z parametrem SizeF, który […]

Read More Here! 1

Partnerzy