Niestandardowe znaki w kontrolce WebBrowser

Używając kontrolki WebBrowser na telefonie Windows Phone mogliście się spotkać z błędnym kodowaniem znaków w trakcie używania metody NavigateToString. Podczas standardowego nawigowania przy użyciu metody Navigate do pliku lokalnego albo zewnętrznego wszystko działa poprawnie. Natomiast użycie metody NavigateToString powoduje dziwną interpretację znaków: Nie pomaga ustawianie content-type ani języka w kodzie strony. Jednak rozwiązanie jest banalnie proste i sprowadza się do konwersji znaków na znaki specjalne: private static string ConvertExtendedASCII(string html) { string retVal = “”; char[] s = html.ToCharArray(); foreach (char c […]

Read More Here! 2

Partnerzy