ID aplikacji Windows Phone

Jakiś czas temu znalazłem ciekawy trick na uzyskanie ID aplikacji Windows Phone.

Całość sprowadza się do odczytania pliku WMAppManifest.xml:

using System;
using System.Xml.Linq;

namespace PhoneApp.ApplicationId
{
  public static class ApplicationProperties
  {
    public static Guid GetId()
    {
      Guid applicationId = Guid.Empty;

      var productId = XDocument.Load("WMAppManifest.xml").Root.Element("App").Attribute("ProductID");

      if (productId != null && !string.IsNullOrEmpty(productId.Value))
        Guid.TryParse(productId.Value, out applicationId);

      return applicationId;
    }
  }
}

Po czym, wystarczy odpalić metodę GetId aby uzyskać ID aplikacji w dowolnym miejscu kodu:

using System;
using System.Windows;
using Microsoft.Phone.Controls;
using Microsoft.Phone.Tasks;

namespace PhoneApp.ApplicationId
{
  public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
  {
    public MainPage()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void ButtonShowId_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      MessageBox.Show(ApplicationProperties.GetId().ToString(), "My id is:", MessageBoxButton.OK);
    }

    private void ButtonShare_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      ShareLinkTask shareLinkTask = new ShareLinkTask();
      shareLinkTask.Title = "Check this app!";
      shareLinkTask.LinkUri = new Uri(string.Format("http://www.windowsphone.com/s?appid={0}", ApplicationProperties.GetId()), UriKind.Absolute);
      shareLinkTask.Show();
    }
  }
}

Przydatny kawałek kodu, który uchroni nas przed hard kodowaniem ID i podwójną publikacją aby uzyskać ten numer a potem aby finalnie opublikować aplikację.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 3 =

Partnerzy