Lepszy MeasureString w .NET Compact Framework

Jeżeli starałeś się zbudować dynamiczne GUI w .NET Compact Framework, prawdopodobnie zauważyłeś niedostatek metody MeasureString z parametrem SizeF. W .NET CF, Graphics ma tylko jedną metodę mierzenia napisów: /// /// Measures the specified string when drawn with the specified Font. /// public SizeF MeasureString(string text, Font font); Dla długiego napisu w którym nie ma znaków łamania powyższa metoda zwraca kosmicznie długi rozmiar. Jeżeli pisałeś wcześniej w wersji desktopowej to pewnie zauważyłeś, że jest wersja tej metody z parametrem SizeF, który […]

Read More Here! 1

Partnerzy