PointF w Compact Framework

Jedną z największych bolączek w programowaniu w Compact Framework jest brak implementacji PointF dla platformy Windows Mobile. Mimo braku obsługi w rysowaniu obiektów przy użyciu float Point-a, sama struktura przydaje się w przekształceniach aby uniknąć w nich strat. Poniżej prezentuje wersję PointF wyciągniętą wprost z “pełnej” wersji przy użyciu Reflector-a: using System.Globalization; using System.Runtime.InteropServices; namespace System.Drawing { [Serializable, StructLayout(LayoutKind.Sequential)] public struct PointF { public static readonly PointF Empty; private float x; private float y; public PointF(float x, float y) { […]

Read More Here! 2

Partnerzy